Monitoring porealizacyjny

Home » Monitoring porealizacyjny

 

Zgodnie z obecnymi wytycznymi w przypadku wybranych inwestycji (energetyka wiatrowa, inwestycje liniowe) wymagane jest wykonanie badań porealizacyjnych. Dla pojedynczych turbin i farm wiatrowych wykonujemy:

 • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny w okresie 5-letnim po uruchomieniu inwestycji (w przeciągu wybranych 3 lat). Badania te nawiązują do badań przedrealizacyjnych z naciskiem na zmiany w przelotach ptaków i zagęszczeniach gatunków lęgowych wraz badaniem śmiertelności ptaków przy zastosowaniu odpowiedniej metodyki
 • Porealizacyjny monitoring chiropterologiczny w okresie 5-letnim po uruchomieniu inwestycji (w przeciągu wybranych 3 lat) wraz z monitoringiem śmiertelności nietoperzy
 • Dla inwestycji liniowych wykonujemy monitoring ewentualnych zmian, które mogły zajść na skutek modernizacji/wykonania nowej inwestycji. Śledzimy zmiany w zakresie:
  • zbiorowisk roślinnych
  • rzadkich gatunków fauny i flory
  • wybranych gatunków ptaków, jak i pełnej awifauny obszaru
  • składu lokalnej fauny nietoperzy; zmiany w ich liczebności i dostępności żerowisk oraz stan zachowania/możliwości poprawy miejsc zimowej hibernacji