Farmy wiatrowe - kompleksowa obsługa

Home » Farmy wiatrowe - kompleksowa obsługa

 

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie badań środowiskowych. Obejmuje ona udział w prowadzeniu inwestycji od momentu złożenia karty informacyjnej do eksploatacji działających już turbin. Zakres usług i ekspertyz, które wykonujemy w ramach kompleksowej obsługi:

 • Kwalifikacja wstępna (screening ornitologiczny, screening chiropterologiczny oraz pozostałe elementy przyrodnicze)
 • Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (zgodnie z Dz. U. Z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko)
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej)
 • Uzyskanie zakresu raportu środowiskowego zgodnego z art. 66 ustawy OOŚ z dn. 3 października 2008 r
 • Wykonanie badań/ inwentaryzacji przyrodniczej (flora, fauna, przyroda nieożywiona)
 • Roczny monitoring ornitologiczny (monitoring ptaków)
 • Roczny monitoring chiropterologiczny (monitoring nietoperzy)
 • Przygotowanie raportu w zakresie hałasu, migotania cienia, wpływu na krajobraz (flickering) oraz widoczności)
 • Konsultacje społeczne
 • Przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • Monitoring porealizacyjny (ptaki i nietoperze)