Edukacja ekologiczna

Home » Edukacja ekologiczna

 

W ramach usług edukacji ekologicznej wykonujemy m.in.:

  • oprowadzanie grup szkolnych/turystycznych po terenach cennych przyrodniczo
  • oprowadzanie grup szkolnych/turystycznych w obrębie terenów zurbanizowanych (przyroda miast, terenów przemysłowych, parków śródmiejskich, enklaw przyrody w mieście, itp.)
  • prowadzenie prelekcji na tematy przyrodnicze